Всеки от следните компоненти на вашата бранд стратегия ще изисква от вас да сте креативни и систематични, да се обръщате към емоциите и разума на клиентите и да обмисляте задълбочено бизнес целите си.

1. Определете мисията на вашия бранд.

Mисията на вашата марка трябва да комуникира целта и философията на фирмата. Може да използвате въпросите по-долу, за определяне на мисията.

 • Какво ви вдъхновява да се развивате?
 • Какво въздействие искате да окаже вашата марка?
 • Какви преживявания искате да предоставите на клиентите, включително емоции, усещания, нови мисли и възможности?
 • Каква практическа роля искате вашата марка да играе в живота на клиентите

2. Определете визията на вашата марка.

Визията на вашата марка е дългосрочна, ориентирана към бъдещето цел за това какво ще стане вашата марка, присъствието, което ще има в света, и какво ще постигне. За да опишете визията на вашата марка, помислете какво би могло да бъде възможно за нея. Напишете го така, сякаш няма бариери или ограничения, които да ви пречат да направите това възможно.

3. Определете ценностите на вашата марка.

След като мисията и визията на вашата марка са ясно очертани, следващата ви стъпка е да идентифицирате ценностите. Какво означава вашата марка? Каква е основната система от вярвания зад всеки аспект на марката? Отговорът на тези въпроси ще определи как вашата марка се позиционира на пазара и клиентите, които привличате.

За да завършите тази част от стратегията на вашата марка, назовете и дефинирайте ценностите, които споделяте с вашите идеални клиенти. 

Ето няколко примера:

 • Емпатия и състрадание;
 • Страст и ентусиазъм;
 • Упоритост и издръжливост;
 • Надеждност и почтеност.

4. Определете позиционирането на вашата марка.

Внимателното позициониране на марката може да ви помогне да я разграничите от другите във вашата индустрия и да привлечете вниманието на вашата целева аудитория. Ето няколко въпроса, с които да си помогнете.

 • Какво прави вашата марка и нейните продукти и услуги уникални?
 • Какви са специфичните отличителни черти и как се сравняват с предложенията на конкурентите?
 • Как потребителите, които отговарят на вашата buyer персона, ще възприемат и ще реагират на тези различия?

5. Развийте гласа на марката си.

Гласът на вашата марка ще определи как използвате езика, за да съобщите на света вашата мисия, ценности и личност. Гласът на марката ще поддържа вашите съобщения последователни, от платени реклами и органично съдържание в социалните медии до имейли, описания на продукти и портали за обслужване на клиенти. Освен това ще ви помогне да насърчите отношенията с клиентите и да спечелите доверието им. Ето няколко въпроса, за да започнете:

 • С какво искате да бъде известна вашата марка?
 • Какви прилагателни бихте искали клиентите да използват, за да опишат вашата марка?
 • Как бихте описали личността на вашата марка?
 • Ако вашата марка беше човек, какъв тон, думи и фрази биха използвали?

6. Проектирайте идентичността на вашата марка.

Съберете всичко, което сте разработили досега, за да проектирате идентичността на вашата марка. Идентичността ще включва всички сетивни преживявания, свързани с вашата марка, като визуалния дизайн на логото, шрифтове и цветове; вкуса, усещането или миризмата на вашите физически продукти; гласове, музика и изображения, които се появяват на видеоклипове; и името на марката и мотото.

Фините избори в стила на шрифта, размера, оформлението, нюансите на цвета, ароматите, звуците и други елементи на дизайна могат да повлияят на това как светът възприема вашата марка. Обмислете идеи за това как различните дизайнерски елементи могат да направят следното:

 • Представят мисията, визията и ценностите на вашата марка;
 • Съответстват на гласа на вашата марка;
 • Предизвикват емоциите, които искате да изпитат клиентите.

Ние от oikia.com сме ви подготвили още статии по темата. Очаквайте скоро на Oikia.com/news

Източник: https://www.coursera.org/articles/brand-strategy?isNewUser=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *