Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС и ЗЗЛД, действащ в Р. България („GDPR“)I. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДЛЗД


I.1. Информация за собственика на уебсайта oikia.com, в качеството му на АДМИНИСТРАТОР на лични данни

(1) От деня на създаването си Publidok S.r.l., със седалище в Милано (MI) Foro Buonaparte, 59 20121 и оперативен щаб в Busca (CN) Via Po, 2 12022 - ДДС номер 09705620962, тel.: 0171.937225 – Fax: 0171.940614, и-мейл адрес на собственика: [email protected], е символ на сигурност, качествено обслужване и висок стандарт. Чрез енергия и отдаденост постигаме резултатите, които клиентите на Publidok S.r.l. очакват. Ние се стремим да надминем очакванията на клиентите си и затова правилният избор за СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ С ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ, НАЕМИ, СТРОИТЕЛСТВО И ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ е Publidok S.r.l., чрез уебсайта: oikia.com. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот, на бизнеса и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

(2) Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате www.oikia.com или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

(3) Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

(4) Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и/или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.


I.2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

(1) ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е:

Publidok S.r.l.
Седалище: Милано (MI), Foro Buonaparte, 59 20121 - Italy
оперативен щаб: Busca (CN) Via Po, 2 12022 - Italy
ДДС номер: IT09705620962,
тel.: 0171.937225 – Fax: 0171.940614,
и-мейл адрес на собственика: [email protected].

(2) ДАННИ ЗА ДЛЗД
длъжностно лице по защита на личните данни е: [email protected]II. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


II.1. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

(1) Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани. Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.

(2) Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: Данни за клиента в качеството му на физическо лице и/или в качеството му на управляващ юридическо лице, клиент на Publidok S.r.l.: три имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес.

(3) Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта, в която дружеството ни осъществява своята дейност, посочена по-горе, както и за изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

(4) Адрес на електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон и адрес са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.

(5) При наличие на изрично съгласие от ваша страна, в зависимост от разрешенията на устройството Ви, ако публикувате в нашия Сайт, автоматично събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни точки.

(6) Лична информация се събира в момента, в който потребителите се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания. Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

(7) Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

(8) Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

(9) Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация:
По имейл;
Чрез смс;
По телефон;
По всички начини.

(10) Вашето съгласие е доброволно и ще можете да се възползвате от нашите услуги и в случай, че не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че такава информация би била полезна за Вас, тъй като ще отразява развитието на услугите, които предлагаме, най-новите ни проекти в сферата на бизнеса с дейността, която осъществява Publidok S.r.l., както и предложения, съобразени с индивидуалните ви интереси и търсения.

(11) Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

(12) Можете да оттеглите съгласието си да получавате такава информация по всяко време, като изпратите имейл на: [email protected].


II.2. ТИПОВЕ СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Когато използвате нашите услуги, вие се съгласявате, че събираме някои от вашите лични данни.

(2) Тази страница има за цел да ви каже какви данни, защо и как ги използваме.


II.3. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ АВТОМАТИЧНО

(1) Когато разглеждате сайта, можем автоматично да събираме различна информация, включително:
1.1. Информация за вашия компютър/устройство като тип браузър, операционна система, IP адрес или текущо (приблизително) местоположение, като тези данни се използват единствено с цел получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за проверка на правилното му функциониране и за идентифициране на аномалии и/или злоупотреби.
1.2. Технически „бисквитки“ и „бисквитки“ на трети страни (вижте раздела „Бисквитки“ за повече подробности).
1.3. С използването на мобилни приложения ние също събираме вашия идентификационен код на устройството (UUID), за да ви изпращаме насочени известия.

(2) Освен гореизброеното, ние може също да събираме информация за вашето взаимодействие с имейл съобщенията, които ви изпращаме, например ако сте отворили, щракнали или препратили съобщение.


II.4. ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

(1) Когато се регистрирате, въведете или отговорите на реклама или попълните формуляр за контакт, вие се съгласявате да ни предоставите някои данни, които са ни необходими, за да ви предоставим услугата, която сте поискали.

(2) Примери за лични данни, които можете да ни предоставите, са следните: фамилия, име, имейл, парола (ще бъде запазена криптирана, така че дори ние да не я видим), телефонен номер, име на фирма, град, адрес на живеене, дата на раждане, пол.

(3) Когато публикувате реклама, публикувате в нашия блог или форум, вие предоставяте данни, които ще бъдат публикувани, като в този случай трябва да сте наясно, че всяка информация, предоставена в тези области, може да бъде прочетена, събрана и използвана от други потребители, които имат достъп до тези данни.

(4) Чувствителната информация, като номера на вашата кредитна карта и паролата, която изискваме на сайта, е защитена с криптиране, като протокола Secured Socket Layer (SSL), по време на предаване по интернет.


II.5. ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

(1) Когато се регистрирате или влезете в акаунта си чрез доставчик на услуги трета страна (като влизане с Google, Facebook, Twitter, ...), ние получаваме информация, която представлява Ваши лични данни като например: Вашето потребителско име, имейл адрес, собствено име, фамилия и профил от тази услуга (изпратените данни са посочени в съответния "изскачащ" прозорец, който се показва в момента на заявката).

(2) Информацията, посочена, която сме получили за Вас, съгласно горепосоченото, варира и се контролира от този доставчик на услуги, който сте ползвали, или се разрешава от потребителя чрез настройките за поверителност на съответният използван от Вас доставчик на услуги.


II.6. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от Publidok S.r.l. на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, доколкото по смисъла на действащото европейско и в частност българско законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на Publidok S.r.l. и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел.

(2) Приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне, като всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.

(3) Publidok S.r.l. не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от Вас при посещението ви на нашия сайт.

(4) По отношение на лицата, с които предстои да сключим договор за посредничество при осъществяване на икономическата ни дейност, обработваме следните данни: Трите имена, данните от документа за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги, които осъществява Publidok S.r.l.

(5) Ние използваме ваши лични данни за маркетингови цели, само при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна, като липсата на съгласие или неговото оттегляне не се отразява по никакъв начин на възможността да ползвате нашите посреднически услуги.

(6) Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща, като това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.


II.7. КАК ОБРАБОТВАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Publidok S.r.l. въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

(2) Ние използваме събраните данни, за да ви гарантираме достъп до нашите услуги и тяхното предоставяне, включително:
2.1. Регистрация и създаване на запазена зона;
2.2. Публикуване и управление на обяви;
2.3. Използване на функциите „предпочитани“ и „запазени търсения“;
2.4. Потвърдете самоличността си, когато влизате в сайта;
2.5. Дейности от административно, финансово или счетоводно естество, като тези, свързани със закупуването на платени услуги и всяко възстановяване на кредити;

(3) Също така използваме вашите данни, за да подобрим и внедрим услугата, чрез следните обработки:
3.1. Откриване на приблизително местоположение, за да се достави съдържание близо до вас;
3.2. Извършване на технически анализи, за да определим как да подобрим сайта и услугите, които предоставяме;
3.3. Наблюдение на активността в сайта, напр. за идентифициране на потенциална измамна дейност и за осигуряване на съответствие с условията, приложими към сайта;

(4) Ако изрично сте ни дали съгласието си, можем да използваме предоставените данни, за да ви информираме за промоционални дейности, които може да ви интересуват, включително: бюлетини, промоционални, търговски и рекламни дейности, чрез електронна поща, SMS или насочени известия;

(5) Ако получите рекламен имейл от нас, можете да се отпишете по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се в същия имейл, или като се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта.


II.8. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

(2) Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

(3) Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

(4) Съхранението на личните данни ще се извършва в хартиен и/или електронен/компютърен вид и за необходимото време, при спазване на неприкосновеността на личния живот и действащите разпоредби.

(5) В случай на активни потребители, рекламите и съдържанието, генерирано от потребителя, ще се съхраняват 5 пет години от съображения за сигурност, превенция и правни разпоредби.

(6) Фактурите, счетоводните документи и данните за сделките се съхраняват 10 години в съответствие със закона (включително данъчни задължения).

(7) В случай на искане за изрично анулиране на лични данни, напомняме, че тези данни ще бъдат съхранявани в защитена форма и с ограничен достъп, единствено с цел установяване и преследване на престъпления, за период не по-дълъг от 5 години от датата на искането и впоследствие те ще бъдат сигурно и окончателно изтрити.

(8) Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън Европейския съюз, за да бъдат обработени от някои от нашите доставчици на услуги. В този случай ние гарантираме, че това прехвърляне се извършва в съответствие с действащото законодателство и че е гарантирано адекватно ниво на защита на личните данни въз основа на решение за адекватност, на стандартни клаузи, определени от Европейската комисия или на Обвързващи корпоративни правила.

(9) Информацията, свързана с поставените реклами, ще бъде видима при търсения, извършени във вътрешната търсачка и може да бъде предоставена на търсачки на трети страни, тъй като е разрешено индексирането на съдържание от машини на трети страни.

(10) В случай, че страницата, свързана с рекламата, вече е премахната от нашия сайт, е възможно кешираното копие да остане в резултатите от търсенето няколко дни.

(11) Резултатите от търсенето не се управляват от собственика, но потребителят може да съобщи за премахването на страницата и да поиска актуализация на кешираното копие директно на търсачката на трета страна.

(12) При никакви обстоятелства не даваме или продаваме лични данни на трети страни.


II.9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА

(1) Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст.

(2) При изпълнение на нашата дейност, за нас съществува реална възможност за обработване на лични данни на деца при посредничеството за извършване на сделки с недвижими имоти, които са собственост на деца или които ще бъдат придобити от деца.

(3) При закупуване на недвижим имот от дете е необходимо детето да бъде представлявано на сделката от някой от законните си представители - родители, настойник или попечител. Необходимо е да се удостовери връзката между детето и родителите. Съществува възможност родителят, действайки от името на детето си, да даде пълномощно на трето лице, с което закупеното имущество да става собственост на детето. Необходимо е също така да се докаже произхода на средствата, с които ще бъде закупен имота и ако средствата са на влог в банка на името на детето, е необходимо предварително разрешение на съда за изтегляне на средствата.

(4) Съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, собственост на дете, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. За целта се подава молба от родителя от името на детето и съдът преценява дали продажбата (или замяната) е нужна и отговаря на интересите на детето. Трябва да се мотивира нуждата и ползата на детето от продажбата, а не ползата на родителите. Преди постановяване на съдебното решение, съдът може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, както и да изисква от родителите допълнителни документи като декларации за доход и други. Едва след постановяване на съдебното решение, с което молбата е уважена, може да се пристъпи към самата сделка.

(5) При необходимост от обработване на лични данни на дете, ние винаги искаме да ни бъде предоставено изрично съгласие за обработването на данните от детето (ако е над 14 години) и от неговите законни представители (родители или настойници).

(6) Ако сте на възраст под 18 години, не можете да се регистрирате на нашия сайт, нито можете да ни предоставите лични данни. Във всеки случай, ние не поемаме отговорност за неверни изявления, предоставени от вас. Ако разберем за съществуването на неверни твърдения, ще продължим с незабавното анулиране на всички придобити лични данни.


II.10. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз.
1.1. Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Publidok S.r.l. услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
1.2. Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
1.3. Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.
1.4. Трети лица „Представител/ партньор на Дружеството” – при кандидатстване за кредит чрез представената на всеки клиент/потребител на сайта възможност с натискане на бутона „Кандидатствай за кредит”, като клиентът/потребителят изписва лично своите лични данни и с което последният съгласява те да бъдат предоставяни на Трети лица – представители/партньори на Дружеството. За целите на настоящата точка, това е дружеството, предоставящо възможност за кандидатстване за кредит, посочено на сайта.

(2) Събраните лични данни, освен в посочените случаи в ал. 1, могат да бъдат разкрити и на:
2.1. Компании, които изпълняват функции, тясно свързани и инструментални за операциите, включително компании, които предоставят услуги за архивиране, администриране, плащане и фактуриране, и компании, които предоставят технически компоненти за предоставяне на определени функции на услугата.
2.2. Данните могат да бъдат съобщени след инспекции или проверки (ако е необходимо) на всички инспекционни органи, отговорни за проверките и контрола относно редовността на правните задължения.
2.3. Чрез отговор на обява или активиране на сигнал със заявката, изпратена до агенциите, данните, въведени във формата за контакт, могат да бъдат споделени със самите агенции.III. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СРОК И БЕЗОПАСНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ.


III.1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(1) Имате право във всеки един момент:
1.1. Да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
1.2. Да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

(2) Можете да получите достъп до част от личната информация, която събираме за вас, като влезете в личната си зона.

(3) По всяко време можете да поискате достъп до събраните лични данни, да поискате актуализиране, промяна и коригиране на всякакви грешки в тези данни, както и да оттеглите съгласието си за обработка на данни (в този случай е възможно да деактивираме вашия акаунт или данните, които сте въвели на нашия сайт).

(4) Напомняме Ви, че за всеки въпрос или искане, свързано с Вашите лични данни и зачитане на неприкосновеността на личния Ви живот, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта.

(5) Може да ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, за спазване на правно задължение от Publidok S.r.l. или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Publidok S.r.l.; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(6) Може да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

(7) Да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Publidok S.r.l., да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Publidok S.r.l. не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Publidok S.r.l. имат преимущество пред вашите интереси.

(8) Може да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на Publidok S.r.l. , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

(9) Може да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

(10) Можете да изпратите искането си на електронна поща [email protected]. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

(11) Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.

(12) Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

(13) За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

(14) Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
14.1. Да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
14.2. Да откажем да предприеме действия по искането.

(15) Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.


III.2. СРОК И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

(2) В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.

(3) Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години.

(4) Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години.

(5) При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от 5 години след прекратяване на договора.

(6) Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

(7) Данните се събират в съответствие с указанията на съответното законодателство, с особено внимание към мерките за сигурност, предвидени от GDPR (член 32), като се използват компютъризирани, ръчни и автоматизирани инструменти.

(8) Ние съхраняваме лична информация на защитени сървъри, които се управляват от нас и нашите доставчици на услуги, и понякога хартиени файлове, съхранявани на сигурно място.

(9) Личната информация, която съхраняваме или предаваме, е защитена чрез контрол на сигурността и достъпа и криптиране на данните.IV. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СРОК И БЕЗОПАСНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ.


IV.1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(1) Publidok S.r.l. си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

(2) Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява потребителите на тази страница, за това, Моля, консултирайте се често с тази страница, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в долната част.


IV.2. НАДЗОРЕН ОРГАН

(1) За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: [email protected]
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/


IV.3. КОНТАКТИ

(1) Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес: [email protected].


IV.4. ДАТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ:

01 November 2022