Филтри
Виж като:
1 резултат за

жилища за продажба в Вълчедръм

1/5
€ 11.504198 m2
'уникредит булбанк' ад, чрез съдебен изпълнител извършва публична продан на недвижимо имущество описание на имота: дворно място в гр. вълчедръм, обл. монтана, ул. българия 56, представляващо имот кадастрален номер 1772, за който е отреден урегулиран поземлен имот ix -1772, в квартал 3 по плана на града, с площ от 560 кв.м., заедно с построените в него масивна едноетажна сграда търговски обект, с площ от 107 кв.м.; второстепенна сграда, с площ от 15 кв.м.; гараж, с площ от 20 кв.м. и лятна кухня с навес, с площ от 56 кв.м. начална цена на проданта: 22 500 лева срок за оглед и подаване на предложения от 13.11.2023 до 13.12.2023 предложения за участие в търга по изп.д. 20217470400106 се подават в рс лом с адрес: гр. лом, ул. свобода 8 за допълнитена информация и справки-в кантората на чси/дси ани василева рег. 747 гр. монтана, ул. трети март 78, ет.4 телефон чси: 096 588 588 е-майл чси: [email protected] всеки работен ден от 9ч. до 17ч.' • тухла    
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!