Филтри
Виж като:
1 резултат за

жилища за продажба в Разград

1/4
€ 35.665102 m2
'уникредит булбанк' ад, чрез съдебен изпълнител извършва публична продан на недвижимо имущество описание на имота: жилищна сграда с идентификатор 61710.502.3924.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град разград, област разград, община разград, одобрени със заповед рд-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на агкк, с административен адрес: гр. разград, ул. крали марко 15, двуетажна с площ по скица 102 кв.м, а по документ за собственост представляваща двуетажна постройка, състояща се от жилищен етаж със застроена площ от 84,00 кв.м, на който са разположени дневна с кухненски бокс, гостна, две спални, коридор с вътрешно стълбище и приземен етаж на който са разположени бечова стая с площ от 32,10 кв.м и гараж със застроена площ от 24,50 кв.м, построена въз основа на отстъпено право на строеж в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор 61710.502.3924 с площ от 622,00 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10м/, при граници и съседи: 61710.502.3923, 61710.502.3933; 61710.502.7059 и 61710.502.3928, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. начална цена на проданта: 69 758 лева срок за оглед и подаване на предложения от 08.12.2023 до 08.01.2024 предложения за участие в търга по изп.д. 20217620400633 се подават в рс разград с адрес: гр. разград, ул. независимост 1 за допълнитена информация и справки-в кантората на чси/дси деян драганов рег. 762 гр. разград, ул. 'цар асен' 10, ет.1 телефон чси: 084 621042 е-майл чси: [email protected] всеки работен ден от 9ч. до 17ч.' • тухла    
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!