Филтри
Виж като:
1 резултат за

жилища за продажба в Ямбол

1/8
€ 15.33841 m2
'уникредит булбанк' ад, чрез съдебен изпълнител извършва публична продан на недвижимо имущество описание на имота: апартамент 220, находящ се в гр. ямбол, ж.к. хале , бл. 8, вх. л, етаж 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.23.220 по кадастрална карта, с площ от 40.71 кв. м., състоящ се от стая, кухня, коридор, сервизни помещения, брой нива на обекта: едно ведно с прилежащите му избено помещение 2 с площ от 2,17 кв. м., както и 0,237 % идеални части от общите части на сграда с идентификатор 87374.546.36.23 и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, при съседи за апартамента: самостоятелни обекти в сграда с идентификатори на същия етаж 87374.546.36.23.219, 87374.546.36.23.221, под обекта 87374.546.36.23.218, над обекта 87374.546.36.23.223; граници на избеното помещение: мазе 1, коридор, мазе 3. начална цена на проданта: 30 000 лева срок за оглед и подаване на предложения от 18.12.2023 до 18.01.2024 предложения за участие в търга по изп.д. 1118/2022 се подават в рс ямбол с адрес: гр. ямбол ул. жорж папазов 1 за допълнитена информация и справки-в кантората на чси/дси ирина христова рег. 878 гр. ямбол, ул. петър парчевич 4,ет. 2 телефон чси: 046 623003 е-майл чси: [email protected] всеки работен ден от 9ч. до 17ч.' • епк    
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!

Търсене на недвижими имоти в Ямбол Апартаменти