Филтри
Виж като:
1 резултат за

жилища за продажба в Чирпан

1/7
€ 25.768112 m2
'уникредит булбанк' ад, чрез съдебен изпълнител извършва публична продан на недвижимо имущество описание на имота: апартамент, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.чирпан, одобрени със заповед рд-18-1540/03.09.2018 г. на изпълнителния директор на агкк с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелен обект с идентификатор 81414.502.1670.1.2, находящ се на етаж 2/две/ в сграда с идентификатор 81414.502.1670.1 жилищна сграда-многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 81414.502.1670 с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, с брой нива на обекта:1, без посочени данни за площта в скицата, а съгласно договорната ипотека 112,25 кв.м при съседи 81414.502.1670.1.1, над обекта самостоятелен обект с идентификатор 81414.502.1670.1.3, който обект съгласно акт за собственост представлява втори етаж от масивна жилищна сграда на 4/3 етажа западна част от калканната застройка, построена в общинско дворно място, находящо се в гр. чирпан, ул. първи май 8, област стара загора, с площ на мястото от 770 кв.м, представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен като i-1670, в квартал 204 по подробния устройствен план на града, при граници: три страни улици и имоти с ii-1664 i x-1663, заедно с принадлежащите избено помещение, таван и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. начална цена на проданта: 50 400 лева срок за оглед и подаване на предложения от 06.11.2023 до 06.12.2023 предложения за участие в търга по изп.д. 20238700400008 се подават в рс - чирпан с адрес: гр. чирпан, бул. георги димитров 28 за допълнитена информация и справки-в кантората на чси/дси иван стръмски рег. 870 гр. стара загора, ул. бул. руски' 26, ет. 3 телефон чси: 042 621 087 е-майл чси: [email protected] всеки работен ден от 9ч. до 17ч.' • тухла    
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!

Търсене на недвижими имоти в Чирпан Апартаменти