Филтри
Виж като:
1 резултат за

жилища за продажба в Ардино

1/8
€ 142.873734 m2
имот на публична продан за период от 27.06.2023г. до 27.07.2023г. с начална тръжна цена 279 446,08 лева, по изпълнително дело 1130/2022 и 516/2022 на чси росен сираков, тел. за контакт: 0361/62112. предмет на проданта е триетажна масивна офис сграда в гр. ардино, ул. бор 1 с рзп 733,71 кв.м., ведно с дворно място 754 кв.м. в ид.ч., както и с находящите се в имота движими вещи подробно описани в приложеното обявлението: имот от 754 кв.м. /седемстотин петдесет и четири квадратни метра/, част от парцел i /първи/, целия от 1518 кв.м. /хиляда петстотин и осемнадесет квадратни метра/, в кв. 27 /двадесет и седми/ имот с пл.сн. 326 /триста двадесет и шест/ по регулационния и кадастрален план на гр.ардино, утвърден със заповед 338 от 04.05.1984 г., с административен адрес: гр.ардино, ул. бор , 1 /първи/, община ардино, ведно с изградената в тази част триетажна учрежденска банкова сграда с разгърната застроена площ 733.71 кв.м. /седемстотин тридесет и три цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, чийто първи етаж се състои от две стълбища, две специални помещения, санитарен възел, парокотелно, битовка, коридор и склад със застроена площ 244.57 кв.м. /двеста четиридесет и четири цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/; втори етаж се състои от две стълбища, две работни помещения, оперативен салон, специално помещение и санитарен възел със застроена площ 244.57 кв.м. / двеста четиридесет и четири цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/; трети етаж се състои от стълбище, три антрета, единадесет работни помещения и три санитарни възела със застроена площ 244.57 кв.м. /двеста четиридесет и четири цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници на имота съгласно документ за собственост: северозапад-улица бели брези , югозапад-улица бор , югоизток-улица софия , и при граници на имота съгласно скица с изх. 93/18.08.2020г., издадена от община ардино: от изток-улица софия , от запад-паркинг на улица бор и бели брези , от север-общински терен-зелена площ и от юг- улица бор , както и находящите се в сградата движими вещи, а именно:  спалня с 1 гардероб, 2 нощни шкафчета и скрин  1 голяма зелено-червена каса с 2 врати  2 средно големи зелено-червени каси с 1 врата  2 средно големи зелено-червени каси с 2 врати  1 офис-бюро с прикрепена към него маса от пдч в тъмнокафяв цвят  4 броя обикновени столове  текстилна холова гарнитура - 2 броя дивани тройка и 2 броя фотьойли  холна маса от пдч  шкаф-витрина с 8 врати - тъмнокафяв  тъмнокафяв тв шкаф  кухненска маса с метални крачета  4 броя метални кухненски столове  1 светлокафяв шкаф  1 бежов гардероб  кафяво-зелено бюро с 2 офис-стола на колела • тухла    
Банка ДСК
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!