Тенденции при недвижимите имоти

В условията на икономическа нестабилност, нарастваща инфлация и промяна на политиките на банките по отношение на основния лихвен процент, все повече се задава въпросът „Какво следва оттук нататък?“.

Прогнозите на експертите невинаги са еднозначни, затова ние от Oikia.com ще се опитаме да обобщим най-актуалните и масово споделяни становища относно това какви са основните тенденции при недвижимите имоти към момента и какво се очаква в близкото бъдеще.

3 основни тенденции по отношение пазара на недвижими имоти

Какво наблюдават експертите през последната година и какви са прогнозите за настоящата?

  • Купувачите се насочват към покупката на по-маломерни имоти

Имотите като сравнително непроменлива ценност продължават да се смятат за стабилен актив и в условията на нарастваща инфлация. Това довежда до продължаващо търсене на двустайни жилища – имоти, които инвеститорите могат да си позволят и които да запазят стойността на техните средства, под формата на имот, чиято стойност се очаква да се покачи.

Най-търсените имоти са двустайните апартаменти, чиито продажбен дял е най-голям, независимо дали става въпрос за реализиране на инвестиционни планове или за закупуване на основно жилище за лично ползване.

Търсенето на недвижими имоти с по-голяма площ се занижава все повече. На второ място по дял покупки са тристайните апартаменти с по-малка площ. Все по-малко са купувачите, които се насочват към имоти с голяма квадратура.

  • Баланс на съотношението между търсене и предлагане

Наблюдава се постепенно балансиране на активността на търсенето и предлагането на имоти за продажба. Докато преди търсенето надвишаваше значително предлагането, сега се наблюдава еквивалентност, която е по-скоро в полза на купувачите. Общо погледнато в цялата страна, на един имот за продаване се пада по един купувач.

Не е малък делът на купувачите, които очакват понижение на цените на имотите, за което се говори от началото на засиления инфлационен ръст и това е една от причините за свиването на търсенето. То обаче е обвързано и с очакване за ръст на лихвите по ипотечните кредити, което пък спира друга група от потенциалните купувачи, възпирани от преценката за недостатъчно доходи в отговор на едно такова евентуално покачване.

  • Понижаване възрастта на купувачите

Появява се нова възрастова група в кандидатите за покупка на недвижим имот, обхващаща физически лица от 25 до 35-годишна възраст. В тази група се бележи високо търсене на имоти ново строителство в София, които са в близост до метростанция, споделят консултантите, предлагащи имоти в Oikia.com.

Какво се случва с цените на недвижимите имоти

Този въпрос продължава да тежи с най-голяма сила. Все още продължава да се наблюдава отчетливо повишаване на цените на имотите в цялата страна, което е особено осезаемо в столицата.

И тук говорим за стабилно годишно повишаване на цените за кв. м. площ. В София ръстът е с около 20 на сто, като следва да се има предвид, че той се различава в зависимост от конкретния квартал – в някои райони се наблюдава 40 на сто, а в други 10 на сто увеличение.

Повечето експерти говорят за стабилност по отношение на ръста, но не липсват и мнения, които предполагат очакван спад. Някои специалисти добавят, че се очаква и задържане на цените в настоящия облик за по-дълго време.

Доскоро на пазара имаше кандидат купувачи без лични заделени средства за покупката на недвижим имот. Сега обаче, поради повсеместното покачване на цените на стоки и услуги от първа необходимост, делът на тези купувачи е сведен до минимум и това е напълно оправдано.

Да купим имот сега или да изчакаме

Големи са несигурностите, които са обусловени от инфлационния ръст и отговора на банките в тази насока.

Купуването на жилища за лична употреба продължава да е стабилно, но се пренасочва към имоти с по-малка площ. Що се отнася до закупуването на имот с инвестиционна цел – една група инвеститори предпочитат да задържат инвестицията си, а друга – да дадат стабилност на средствата си именно чрез влагането им в собствен имот, чиято стойност очакват да се покачи.

Scroll to Top